ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΛΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΛΑΡΙΣΑ - ΒΟΛΟΣ / Katerini - Larissa - Volos

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ:

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Από σταθμό ΚΤΕΛ Πιερίας προς Λάρισα και Βόλο

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Κατερίνης: 23510 23313

Παρασκευή

Friday

 

11:30

Κυριακή

Sunday

 

16:30

ΒΟΛΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ / Volos - Larissa - Katerini

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ:

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Από σταθμό Βόλο προς Λάρισα και Κατερίνη

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Κατερίνης: 23510 23313

Παρασκευή

Friday

 

14:30

Κυριακή

Sunday

 

19:30