ΓΡΑΜΜΗ ΕΛΑΦΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΑΦΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ:

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Από σταθμό ΚΤΕΛ Πιερίας προς ΕΛΑΦΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Κατερίνης 23510 46720, 23510 23313

Δευτέρα – Παρασκευή

06:45

14:30