ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 26/05/2018

Προς του κ.κ. Μετόχους – Ιδιοκτήτες λεωφορείων

Έχοντας υπόψη.
1/ Τις διατάξεις των ν. 2963/2001, 2190/1920 και του ν.2065/1992 όπως ισχύει.
2/ Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αριθ.227/2-5-2018.

Σας καλούμε

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 26 Μαίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα γενικών συνελεύσεων της εταιρείας, που βρίσκονται στον 1ο όροφο στην οδό Ν. ΔΙΚΑ 15 Κατερίνη, με θέμα:

ΘΕΜΑ : Αγορά του οικοπέδου του Συν/σμού εμβαδού 600 τ.μ. με χρήση των αποθεματικών 3% & 1% του ν.2963/2001.

Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 2/6/2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00′ π.μ. στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

& Δ/νων Σύμβουλος

ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ