ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.

ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Κατερίνη, 22/7/2020

Αρ. πρωτ. 70/22-7-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία “Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Πιερίας, Ανώνυμη Μεταφορική, Τουριστική και Εμπορική Εταιρία”

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 289/15-7-2020 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 22ην ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Κατερίνης « Εκάβη» με θέμα ημερησίας διάταξης :

Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν το είκοσι της εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 29/8/2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ