ΓΡΑΜΜΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΤΗΣ

Δευτέρα – Κυριακή | Monday to Sunday

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ THESSALONIKI / Olympic Beach – Thessaloniki *

Ολυμπιακή Ακτή Παραλία Κατερίνης Παραλία Κορινού Κορινός Thessaloniki
Olympic Beach Paralia Korinos Beach Korinos Thessaloniki
8:00 8:05 8:15 8:20  9:00
11:30 11:35 11:45 11:50  12:30
17:30 17:35 17:45 17:50  18:30

*σύνδεση με τη γραμμή 01Χ του ΟΑΣΘ για αεροδρόμιο / connection with line 01X to Makedonia Airport (SKG)

Δευτέρα – Κυριακή | Monday to Sunday

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ / Thessaloniki – Olympic Beach

Thessaloniki Κορινός Παραλία Κορινού Παραλία Κατερίνης Ολυμπιακή Ακτή
Thessaloniki Korinos Korinos Beach Paralia Olympic Beach
10:15 10:55 11:00 11:10 11:15
13:00 13:40 13:45 13:55 14:00
19:00 19:40 19:45 19:55 20:00