ΓΡΑΜΜΗ ΓΡΙΤΣΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΓΡΙΤΣΑ / Katerini - Gritsa

DURATION:

DESTINATION ROUTE: Από σταθμό ΚΤΕΛ Πιερίας προς ΓΡΙΤΣΑ

TELEPHONE NUMBERS: KATERINI 23510 46720, 23510 23313

Monday to Friday

Monday to Friday

 

8:05

10:05

12:05

16:05

Σάββατο & Κυριακή

Saturday & Sunday

 

8:05

10:05

12:05

ΓΡΙΤΣΑ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ / Gritsa - Katerini

DURATION:

DESTINATION ROUTE: Από ΓΡΙΤΣΑ προς σταθμό ΚΤΕΛ Πιερίας

TELEPHONE NUMBERS: KATERINI 23510 46720, 23510 23313

Monday to Friday

Monday to Friday

 

07:30

08:35

09:35

10:35

12:35

13:35

15:05

16:35

17:35

18:35

20:35

Saturday

Saturday

 

07:30

08:35

10:35

12:35

13:35

14:35

17:35

18:35

21:05

Sunday

Sunday

 

08:35

10:35

12:35

14:35

17:35

18:35

21:05

ΓΡΙΤΣΑ - ΛΙΤΟΧΩΡΟ / Gritsa - Litochoro

DURATION:

DESTINATION ROUTE: Από ΓΡΙΤΣΑ προς ΛΙΤΟΧΩΡΟ

TELEPHONE NUMBERS: KATERINI 23510 46720, 23510 23313

Monday to Friday

Monday to Friday

 

8:15

10:15

12:15

16:05

Σάββατο & Κυριακή

Saturday & Sunday

 

8:15

10:15

12:15