ΓΡΑΜΜΗ ΛΟΦΟΥ – ΡΑΧΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΛΟΦΟΣ - ΡΑΧΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ:

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Από σταθμό ΚΤΕΛ Πιερίας προς ΛΟΦΟ και ΡΑΧΗ.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Κατερίνης 23510 46720, 23510 23313

Δευτέρα – Παρασκευή

 

06:45

13:00

14:30