ΓΡΑΜΜΗ ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ:

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Από σταθμό ΚΤΕΛ Πιερίας προς ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟ (κάθε Δευτέρα & Παρασκευή και Μηλιάδι).

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Κατερίνης 23510 46720, 23510 23313

Δευτέρα – Σάββατο

 

08:15

14:30