ΓΡΑΜΜΗ ΚΟΡΙΝΟΥ

KATERINI - KORINOS

INVIERNO 2023-2024

DURACIÓN DEL VIAJE: 35 λεπτά

ITINERARIO: Από σταθμό ΚΤΕΛ Πιερίας προς Κορινό και επιστροφή

-

 

De lunes a viernes

De lunes a viernes

07:00

09:00

10:00

12:00

13:00

14:30

16:00

17:00

19:00

21:00

(τις καθημερινές διέρχεται και στις 8:15 από Κορινό)

Sábado

Sábado

07:00

08:00

10:00

12:00

14:30

16:00

19:00

21:00

Domingo

Domingo

08:00

10:00

12:00

14:00

16:00

19:00

21:00