ΓΡΑΜΜΗ ΚΟΡΙΝΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΡΙΝΟΥ

KATERINI - KORINOS

WINTER 2023-2024

DURATION: 35 minutes

DESTINATION ROUTE: From Katerini to Korinos

TELEPHONE NUMBERS: KATERINI 23510 46720, 23510 23313

 

Monday to Friday

Monday to Friday

 

7:00 * Μέχρι Κορινό

8:00

9:00

10:00

12:00

13:00

14:30

16:00

17:00

18:00

19:00

21:00

Saturday

Saturday

 

7:00

8:00

9:00

10:00

12:00

13:00

14:30

16:00

17:00

18:00

19:00

21:00

Sunday

Sunday

 

8:00

10:00

12:00

13:00

14:00

16:00

18:00

19:00

21:00