ALEXANDRIA ROUTE

KATERINI - ALEXANDRIA

WINTER 2023-2024

DURATION: 60 minutes

DESTINATION ROUTE: From Katerini to Alexandria

TELEPHONE: Thessaloniki: 2310 595428 | Katerini: 23510 46720, 23510 23313

Monday to Friday

Monday to Friday

 

07:00

11:15

16:00

Saturday

Saturday

 

07:00

11:15

16:00

Sunday

Sunday

 

17:00 (ends at Aiginio)

Alexandria - Katerini

DURATION: 60 minutes

DESTINATION ROUTE: From Alexandria to Katerini

TELEPHONE: Thessaloniki: 2310 595428 | Katerini: 23510 46720, 23510 23313

Monday to Friday

Monday to Friday

 

08:05

12:50

17:00

Saturday

Saturday

 

08:05

12:30

17:00

Sunday

Sunday