ALEXANDRIA ROUTEN

KATERINI - ALEXANDRIA

WINTER 2023-2024

DAUER DER REISE: 60 Minuten

REISEVERLAUF: -

TELEFON: Thessaloniki: 2310 595428 | Katerini: 23510 46720, 23510 23313

Montag bis Freitag

Montag bis Freitag

 

07:00

11:15

16:00

Samstag

Samstag

 

07:00

11:15

16:00

Sonntag

Sonntag

 

17:00 (bis AIGINIO)

ALEXANDRIA - KATERINI

DAUER DER REISE: 60 Minuten

REISEVERLAUF: -

TELEFON: Thessaloniki: 2310 595428 | Katerini: 23510 46720, 23510 23313

Montag bis Freitag

Montag bis Freitag

 

08:05

12:50

17:00

Samstag

Samstag

 

08:05

12:30

17:00

Sonntag

Sonntag