KITROS – ALONIA – SFENDAMI

KATERINI – KITROS – ALONIA – SFENDAMI

WINTER 2023-2024

DAUER DER REISE:

REISEVERLAUF: -

TELEPHONE: Katerini 23510 46720, 23510 23313

Montag bis Freitag

 

06:35

10:55

14:30

- Freitag 17:00

Samstag

 

07:00

10:55

14:30

Sonntag

 

17:00