ROUTEN LOFOS - RACHI

KATERINI - LOFOS - RACHI

WINTER 2023-2024

DAUER DER REISE:

REISEVERLAUF: -

TELEPHONE: Katerini 23510 46720, 23510 23313

Montag bis Freitag

 

08:20

14:30

 

Samstag

 

08:20

14:30

Sonntag