ROUTE KOLINDROS

KATERINI - KOLINDROS

WINTER 2023-2024

DAUER DER REISE: 55 λεπτά

REISEVERLAUF: -

TELEFON: Thessaloniki: 2310 595428 | Katerini: 23510 46720, 23510 23313

Montag bis Freitag

Montag bis Freitag

 

06:50

13:10

14:30

Samstag

Samstag

 

06:50

14:30

Sonntag

Sonntag

 

 

 

KOLINDROS - KATERINI

DAUER DER REISE: 55 λεπτά

REISEVERLAUF: -

TELEFON: Thessaloniki: 2310 595428 | Katerini: 23510 46720, 23510 23313

Montag bis Freitag

Montag bis Freitag

 

07:55

15:00

Samstag

Samstag

 

07:55

15:45

Sonntag

Sonntag

 

 

 

Aus KOLINDROS zu AIGINIO & THESSALONIKI

DAUER DER REISE: 80 Minuten

REISEVERLAUF: -

TELEFON: Thessaloniki: 2310 595428 | Katerini: 23510 46720, 23510 23313

Montag bis Samstag

Montag bis Samstag

 

07:55

THESSALONIKI - KOLINDROS

DAUER DER REISE: 80 Minuten

REISEVERLAUF: -

TELEFON: Thessaloniki: 2310 595428 | Katerini: 23510 46720, 23510 23313

Montag bis Freitag

Montag bis Freitag

 

13:00

Samstag

Samstag

 

14:30

Sonntag

Sonntag