KATALONIA ROUTE

KATERINI - KATALONIA

WINTER 2023-2024

DAUER DER REISE:

REISEVERLAUF: -

TELEPHONE: Katerini 23510 46720, 23510 23313

Montag bis Freitag

 

06:30

14:30

Samstag

 

08:00

14:30

Sonntag