ΓΡΑΜΜΗ ΛΟΦΟΥ – ΡΑΧΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΛΟΦΟΣ - ΡΑΧΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ:

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Από σταθμό ΚΤΕΛ Πιερίας προς ΛΟΦΟ – ΡΑΧΗ.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Κατερίνης 23510 46720, 23510 23313

Δευτέρα έως Σάββατο

 

08:20

14:30