ΓΡΑΜΜΗ ΡΥΑΚΙΩΝ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΡΥΑΚΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ:

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Από σταθμό ΚΤΕΛ Πιερίας προς ΡΥΑΚΙΑ.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Κατερίνης 23510 46720, 23510 23313

Δευτέρα έως Σάββατο

 

08:00

14:30