ΓΡΑΜΜΗ ΤΡΙΛΟΦΟΥ – ΡΥΑΚΙΩΝ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΤΡΙΛΟΦΟΣ - ΡΥΑΚΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ:

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Από σταθμό ΚΤΕΛ Πιερίας προς ΤΡΙΛΟΦΟ & ΡΥΑΚΙΑ.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Κατερίνης 23510 46720, 23510 23313

Δευτέρα – Σάββατο

 

08:20

14:30