ΓΡΑΜΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / Katerini - Thessaloniki

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2023-2024

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡIOΝ: 6.80€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: 50 λεπτά

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Από σταθμό ΚΤΕΛ Πιερίας προς σταθμό ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Θεσσαλονίκης: 2310 595428 | Κατερίνης: 23510 23313

Δευτέρα έως Παρασκευή

Monday to Friday

05:10

05:40

06:30

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30* >> ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:45* >> ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

20:30

21:30

Σάββατο

Saturday

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

18:30

19:00

20:30

21:30

Κυριακή

Sunday

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:30

21:30

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ / Thessaloniki - Katerini

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: 50 λεπτά

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Από σταθμό ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης προς σταθμό ΚΤΕΛ Πιερίας

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡIOΝ: 6.80€

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Θεσσαλονίκης: 2310 595428 | Κατερίνης: 23510 23313

Δευτέρα έως Παρασκευή

Monday to Friday

06:30

07:00

07:40

08:10

08:40

09:10

09:40

10:10

10:40

11:10

11:40

12:10

12:40

13:10

13:40

14:10

14:40

15:10

15:40

16:10

16:40

17:10

17:40* – *ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:10

18:40

19:10

19:40

20:15

20:45* – *ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21:30

22:30

Σάββατο

Saturday

07:10

08:10

09:10

10:10

11:10

12:10

13:10

14:10

15:10

16:10

17:10

18:10

19:10

19:40

20:15

21:30

22:30

Κυριακή

Sunday

07:10

08:10

09:10

10:10

11:10

12:10

13:10

14:10

15:10

16:10

17:10

17:40

18:10

18:40

19:10

19:40

20:15

20:45

21:30

22:30