ΓΡΑΜΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / Katerini - Thessaloniki

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: 50 λεπτά

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Από σταθμό ΚΤΕΛ Πιερίας προς σταθμό ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Θεσσαλονίκης: 2310 595428 | Κατερίνης: 23510 23313

Δευτέρα έως Παρασκευή

Monday to Friday

 

05:15

06:30

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

11:00

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

  16:30*

17:00

18:00

18:30

19:00

  19:45*

20:30

21:30

*μόνο κάθε Παρασκευή / on Fridays only 

Σάββατο

Saturday

 

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

18:30

19:00

20:30

21:30

Κυριακή

Sunday

 

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:30

21:30

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ / Thessaloniki - Katerini

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: 50 λεπτά

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Από σταθμό ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης προς σταθμό ΚΤΕΛ Πιερίας

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Θεσσαλονίκης: 2310 595428 | Κατερίνης: 23510 23313

Δευτέρα έως Παρασκευή

Monday to Friday

 

06:30

07:45

08:15

08:45

09:15

09:45

10:15

10:45

11:15

12:15

13:15

13:45

14:15

14:45

15:15

15:45

16:15

16:45

17:15

  17:45*

18:15

19:15

19:45

20:15

  20:45*

21:30

22:30

*μόνο κάθε Παρασκευή / on Fridays only

Σάββατο

Saturday

 

07:15

08:15

09:15

10:15

11:15

12:15

13:15

14:15

15:15

16:15

17:15

18:15

19:15

19:45

20:15

21:30

22:30

Κυριακή

Sunday

 

07:15

08:15

09:15

10:15

11:15

12:15

13:15

14:15

15:15

16:15

17:15

17:45

18:15

18:45

19:15

19:45

20:15

20:45

21:30

22:30