ΓΡΑΜΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: 50 λεπτά

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Από σταθμό ΚΤΕΛ Πιερίας προς σταθμό ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Θεσσαλονίκης: 2310 595428 | Κατερίνης: 23510 23313

Δευτέρα – Παρασκευή

05:30

06:30

07:00

07:30

08:30

10:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:30

20:30

Σάββατο

07:00

10:00

12:00

13:00

14:00

16:00

18:00

20:30

Κυριακή

08:00

12:00

14:00

16:00

18:00

20:30

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: 50 λεπτά

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Από σταθμό ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης προς σταθμό ΚΤΕΛ Πιερίας

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Θεσσαλονίκης: 2310 595428 | Κατερίνης: 23510 23313

Δευτέρα – Παρασκευή

06:30

07:45

08:15

08:45

09:45

11:15

13:15

14:15

15:15

16:15

17:15

18:15

19:45

21:45

Σάββατο

08:15

11:15

13:15

14:15

15:15

17:15

19:15

21:45

Κυριακή

09:15

13:15

15:15

17:15

19:15

21:45