ΓΡΑΜΜΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΛΑΡΙΣΑ / Katerini - Larisa

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ:

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Από σταθμό ΚΤΕΛ Πιερίας προς Λάρισα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Κατερίνης: 23510 23313

Δευτέρα έως Παρασκευή

Monday to Friday

 

06:30

09:00

14:30

19:00

24:00

Σάββατο

Saturday

 

06:30

19:00

24:00

Κυριακή

Sunday

 

16:30

19:00

24:00

ΛΑΡΙΣΑ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ / Larisa - Katerini

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ:

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Από Λάρισα προς σταθμό ΚΤΕΛ Πιερίας

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Κατερίνης: 23510 23313

Δευτέρα έως Παρασκευή

Monday to Friday

 

07:40

14:30

16:30

20:45

Σάββατο

Saturday

 

14:30

20:45

Κυριακή

Sunday

 

18:00

20:45