ΓΡΑΜΜΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΛΑΡΙΣΑ / Katerini - Larisa

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ:

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Από σταθμό ΚΤΕΛ Πιερίας προς Λάρισα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Κατερίνης: 23510 23313

Δευτέρα έως Κυριακή

Monday to Sunday

 

24:00

ΛΑΡΙΣΑ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ / Larisa - Katerini

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ:

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Από Λάρισα προς σταθμό ΚΤΕΛ Πιερίας

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Κατερίνης: 23510 23313

Δευτέρα έως Κυριακή

Monday to Sunday

 

01:00 (π.μ. / a.m.)