Τιμοκατάλογος μηνιαίων καρτών της γραμμής Κατερίνη – Θεσσαλονίκη

ΚΑΡΤΑ 10 ΗΜΕΡΩΝ


100€

ΚΑΡΤΑ 12 ΗΜΕΡΩΝ


120€

ΚΑΡΤΑ 14 ΗΜΕΡΩΝ


140€

ΚΑΡΤΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ


150€

ΚΑΡΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ


140€

ΚΑΡΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ


90€

Τιμοκατάλογος μηνιαίων καρτών της γραμμής Κατερίνη – Λάρισα

ΚΑΡΤΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ


150€

Τιμοκατάλογος μηνιαίων καρτών της γραμμής Κατερίνη – Λιτόχωρο

ΚΑΡΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ


50€